hollyhedonist

39 tekstów – auto­rem jest hol­ly­hedo­nist.

Nie wiemy kim jesteśmy,
po­rywa nas czar­na dziura,
be­zape­lacyj­ne na­danie jej cech człowie­cze­go uzurpatora,
wy­sysa z nas i pochłania wszys­tko, co dotąd było nam ludzkie.
Chy­ba chce przejąć nasze po­zytyw­ne cechy,
chce stać się tym, czym [...] — czytaj całość

myśl • 20 listopada 2011, 21:41

Chy­ba naj­lep­szym spo­sobem na zmianę wszys­tkiego jest opuszcze­nie swo­jej przy­tul­nej jas­ki­nii i rusze­nie na poz­na­nie świata. To się opłaca...nap­rawdę. Można tak wiele zys­kać, a w naj­gor­szym wy­pad­ku stra­cić - i to wcale [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lutego 2011, 00:31

Zna­leźć, połechtać uczu­cia, poczuć, osadzić... mieć i żyć. Po co szu­kać da­lej? Niech to nie mil­knie, niech nie sta­je się chwilą kiedy cisza jest głośniej­sza od krzy­ku, ciszą, którą wy­pełnia nieuza­sad­niona próżnia. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lutego 2011, 16:09

Tyl­ko dlacze­go muszę płacić w życiu za to, cze­go so­bie nie życzyłam? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 stycznia 2011, 17:52

Nie uda­waj ko­goś kim nie jes­teś, bo w końcu i tak ktoś Cię zdemaskuje. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 stycznia 2011, 23:46

Jes­teś głupi jeśli myślisz, że wszys­tko co kochasz, zdołasz oca­lić i uchro­nić przed złem te­go świata. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 stycznia 2011, 17:39

Te światełko do­biegające z od­da­li, to światło nadziei na to wszys­tko co stra­ciłam, a mogę odzyskać. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 grudnia 2010, 21:45

Kiedyś narze­kałam, że zbyt dużo ra­zy dzwo­niłeś. Te­raz od­dałabym nap­rawdę dużo, żebyś choć raz zatelefonował. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 grudnia 2010, 20:51

Wszys­tko co chciałeś po­wie­dzieć, po­kazałeś w czynach. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 26 listopada 2010, 16:36

Od­wagą jest zacho­wać się jak kre­tyn, a jeszcze większą, przyz­nać się do tego. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 16 listopada 2010, 18:00
hollyhedonist

Żyję w podświadomości, że znam siebie, choć co dzień odkrywam swoje nowe oblicza. Nigdy nie mogę się komuś porządnie wygadać. Całe szczęście, że mogę robić to w swoich myślach, którymi się tu dzielę, jest to lepsze niż niejedna sesja psychologiczna.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność